Unustasid parooli?
Pole kontot veel? Registreeri

Lehel on:
Külalisi - 10
Teie ostukorv on tühi.
>> Näita ostukorvi
Avaleht arrow e-pood
Info: Sinu browser ei luba cookie-sid. Kui te tahate lisada tooteid oma ostukorvi siis peate lubama cookie-d.

Kauba eest tasumine

Arvutikiirabi e-poest tellitud toodete eest on võimalik tasuda läbi internetipanga pangaülekandega või sularahas meie kaupluses kohapeal. Ostjal on õigus tasuda kauba tellimisel 50% ettemaksuna. Ettemaksuna tasumisel kauba kättesaamiseks tuleb ülejäänud 50% tasuda sularahas kohapeal kaubale järele tulles või eelnevalt pangaülekandega. Kõik kaubad e-poes sisaldavad 20% käibemaksu. Kui peale tellimuse teostamist ei ole 10 päeva jooksul raha kauba eest meie arveldusarvele laekunud, siis tühistatakse tellimus.

Ostuabi

Arvutikiirabi pakub oma klientidele tööpäeviti 9.00-18.00 telefonitsi kui ka e-maili teel ostuabi tagamaks toote sobimist kliendile ja ostuabi õige toote leidmiseks. Kui klient ei ole kindel toote sobivuses tema keskkonda tuleb see üle kontrollida eelnevalt müüjaga nõu pidades. Müüja ei kanna vastutust kliendi ees toote info väärtõlgendamisel ja toote mitte sobimisel kui klient ei ole toote sobivust müüjaga konsulteerides üle kontrollinud eeldusel, et kliendile saadetud toode on töökorras ja defektideta. Klient on kohustatud veenduma enne tellimist toote sobivuses tema keskkonda e-poes toodud info põhjal ja vajadusel täiendava info põhjal tootja kodulehel. Kui kodulehel toodud valikust ei leidunud soovitud toodet on võimalik selle saadavus ja tellimine üle täpsustada meiega nii telefonitsi kui e-maili teel.

Tooteinfo

Toodete juures olevad pildid on illustratiivse tähendusega ja reaalne toode võib olla teist värvi või teistsuguse varustusega. Enamustel toodetel e-poes on tooteinfo lingil detailne info. Kui sellest infost peaks jääma väheks on võimalik täiendavat infot saada tootja kodulehelt või otse müüjalt. Toodete kasutamise juhendid on enamasti kaubaga kaasas kui kaubaga ei ole juhendit kaasas, siis teavitage meid ja edastame Teile juhendi kas e-posti või posti teel.

Toote tagastamine

Eratarbijal on õigus e-poest teostatud tellimusest taganeda 14 kalendripäeva jooksul. Toote tagastamisel peab olema toote originaalpakend avamata. Kasutatud tooteid tagasi ei osteta. Tagastada ei saa CD, DVD või muul kandjal olevat multimeedia või tarkvara toodet kui klient on toote pakendi juba avanud. Sama kehtib tarkvara sisaldavate toodete puhul. Raha tagastatud toote eest kanname tellija arveldusarvele tagasi 30 päeva jooksul alates kauba tagasi toimetamisest. Tarbija poolt kauba tagastamisel arvestatakse tagastamisele kuuluvast summast maha 10 EUR. Kui kaup on tellijale spetsiaalset komplekteeritud/valmistatud või eritellimusel tellitud, siis on kauba tagastamine võimalik ainult eelneva kokkuleppe olemasolul müüjaga. Toote tagasi saatmisega seonduvad kulud kannab tellija välja arvatud juhul kui müüja on saatnud tellijale vale toote.

Üldised müügigarantii tingimused

1. L&V Investment Group OÜ annab lisaks seadusega kehtestatud tingimustele oma toodetele müügigarantii materjalidele, konstruktsioonile ja/või valmistamise vigadele alltoodud tingimustes sätestatud korras. Müügigarantii kehtivuse piirkonnaks on Eesti Vabariik.
2. Müügigarantii perioodi pikkus L&V Investment Group OÜ poolt valmistatud toodetel on näidatud ostuarvel või garantiitunnistuses. Lisaseadmetele ja komponentidele vahendab L&V Investment Group OÜ vastava seadme või komponendi tootja või maaletooja müügigarantii nende poolt ette nähtud tingimustel.
3. Müügigarantii hakkab kehtima toote ostjale üleandmise kuupäevast. Garantiiremondi teostamise eelduseks on ostja poolt ostuarve või garantiitunnistuse esitamine.
4. Müügigarantii teostaja, tingimuste ja kehtivuse kohta saab informatsiooni telefonil: 55 962988
5. Garantiiremonti toodud arvutil peavad olema kaasas garantiitunnistus ning kõik installatsioonikettad ja -CD-d.
6. Kui garantiialust toodet ei ole võimalik parandada võib L&V Investment Group OÜ vahetada toote välja teise samaväärse vastu.
Sellisel juhul muutuvad vahetatud osad L&V Investment Group OÜ omandiks.
7. Müügigarantii kehtivuse ajal tuleb rikke ilmnemisel sellest teatada esimesel võimalusel tööpäevadel kell 9.00 kuni 18.00 telefonil: 55 962988 või saata teade e-maili aadressile: klienditugi@abi.ee . Kohene ühenduse võtmine garantiiandjaga väldib asja seisundi edaspidist halvenemist. Remonti vajava garantiialuse toote transpordi teeninduskohta korraldab toote ostja.
8. Kui garantiihoolduse käigus selgub, et vea või rikke on põhjustanud kliendi tahtlik või tahtmatu tegevus, siis selline viga ei kuulu garantii alla ja asi remonditakse kliendi nõusolekul vastavalt kehtivale hinnakirjale.
9. Garantii on kehtiv vaid täielikult väljaostetud seadmetele.
10. Garantii ei kata arvutite kasutamisest tekkinud otseseid või kaudseid kahjusid, andmete kadumist, tootlikkuse langust jms. juhtumeid.
11. L&V Investment Group OÜ võib keelduda arvutikomponentide garantii-teenindusest, kui need tagastatakse ilma täieliku originaalpakendita, sest kõik komponendid on tundlikud staatilisele elektrile ja nende transportimine ilma vastava pakendita võib põhjustada tootele pöördumatuid kahjustusi.
12. Müügigarantii alla ei kuulu:
13. Vead, mis on tekkinud tavalisest kulumisest (näiteks: klaviatuuri klahvide kulumine, märkide kulumine kuvari ekraanile).
14. Puhastamine ega väljaõpe.
15. Kuluosad: printerite tarvikud, sülearvutite akud, kaablid, disketid, CD-plaadid, pakend, dokumentatsioon, tarkvaralitsentsid jms.
16. Komponendid ja seadmed, kui kleebised seerianumbritega või "warranty void if removed" jms. on ära võetud, loetamatud, vigastatud või üle kleebitud.
17. Välistel põhjustel, hooletusest või valest kasutamisest põhjustatud kahjustused ja rikked.
18. Volitamata isiku poolt tehtud hooldusest või kõrvalise isiku poolt tehtud remondist või hiljem lisatud komponentide kasutamisest ja muudatustest juhtuvad vead ja rikked.
19. Ekspluatatsioonihäired, mis on tingitud kasutusjuhendi nõuete eiramisest.
20. Tarkvara, kaasa arvatud enne müüki installeeritud tarkvara ja selle töötamine.
21. Tarkvara poolt põhjustatud näilised rikked.
22. Garantii ei hõlma operatsioonisüsteemide ja rakendustarkvara taasinstalleerimist.
23. L&V Investment Group OÜ ei vastuta andmete säilimise eest ega selle eest, kui garantiiremondi käigus kahjustatakse või vigastatakse arvutis olevat tarkvara või andmeid. Varukoopiate tegemine on kliendi kohustus.
24. Juhul, kui antud dokument erineb arvutiga kaasas olevatest, siis kehtib käesolev dokument.

Kui teenuse kasutamise tingimustes ja garantii tingimustes on vastuolu seaduses sätestatuga, siis kehtib seaduses sätestatu. Kui tingimustes puudub info vastava juhtumi kohta, siis juhindutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest.

pood.abi.ee